Tag archives for Framtiden

Larvigt protein

En av maj månads mest spännande nyheter, när det kommer till matförsörjning och miljöpåverkan, stod FAO:s chef för skogsekonomi, Eva Mueller för.

Tillsammans med Wageningens universitet i Nederländerna har nämligen FAO kommit fram till att vi borde äta mer insekter. Såsom den här larven till vänster. En liten mjölmask.

De har bland annat jämfört energi- och markåtgång samt utsläpp av växthusgaser vid uppfödning av mjölmaskar med den idag betydligt vanligare köttproduktionen, och kunde då konstatera att bland annat markåtgången är 90% lägre och att utsläppen är långt lägre än i köttproduktionen.

Så denna fina lilla larv är inte bara mättande utan också miljövänlig. Själva smaken är underordnad de goda effekterna men jag antar att med rätt kryddning så kan allt, till och med en mask, fresta våra smaklökar.

Någon som med passion, nyfikenhet och mod tar sig an insekter som föda är Girlmeetsbug.com. Helt klart värt ett besök inför din nästa middag innehållande larver.

För det verkar som om insekterna är här för att stanna. Kanske just för att de fyller det glapp som uppstått mellan vad vi äter och hur vi brukar jorden som föder oss.

Posted in Nyheter, Trender | Leave a comment

Att stå upp för Europa som idé

Ingen har väl missat de otaliga nyhetsinslagen om krisen inom den monetära unionen och hur den i sin tur påverkar den svenska ekonomin. Förtroendet för euron och i förlängningen hela europasamarbetet har minskat och de senaste siffrorna från SOM-institutet i Göteborg visar att bara 9 procent av svenskarna vill införa euron och att endast 42 procent är för det svenska medlemskapet.

Det vikande stödet är kanske inte så konstigt när orosmolen hopar sig över Europa. Men är det egenligen så illa ställt med EU och Europa som idé?

Nej, det är inte fullt så illa. Europa, såsom resten av världen, står inför ett antal utmaningar där förmågan att lösa problemen kommer att vara helt avgörande för hur framtiden kommer att se ut. Många är de som uttryck sina kritiska åsikter om Europas framtid, i kölvattnet efter den brittiska premiärministerns tal i början av året.

I tvekarnas Europa kommer nu Mark Leonard, Director of the European Council on Foreign Relations, och Hans Kundnani, Editorial director at the European Council on Foreign Relations, med en artikel i Foreign Policy där de bemöter kritiken. Så tar er tid att klicka in på länken, den är mer än läsvärd, om inte annat så för att återfå perspektiven.

Posted in EU, Politik | Leave a comment

Europa blir inte det samma utan er

Source: flickr.com via Nicole on Pinterest

“Dear people of England, Scotland, Wales and Northern Ireland, dear new British citizens! We would like you to stay with us! We need your experience as the oldest parliamentary democracy, we need your traditions, your pragmatism and your courage! During the Second World War, your efforts helped to save our Europe – and it is also your Europe. Let us continue to engage in discussion on how to move towards the European res publica, for we will only be able to master future challenges if we work together. More Europe cannot mean a Europe without you!”

Det var i fredags som dessa kärleksfulla rader lästes upp av Tysklands president, Joachim Gauck. Presidenten höll ett tal om Europa som idé och talet kan ses som ett inlägg i den diskurs som den brittiska premiärministern Cameron öppnade förra månaden och som jag skrev om här

Gauck inleder sitt tal med att peka på faran med att Europa decimeras ned till fyra bokstäver – euro. Han vill istället att vi ska fråga oss vad vi menar med Europa och vad det är som förenar oss.

“What unifying bond marks out the people of Europe? Where does Europe get its unmistakable meaning, its political legitimacy, the recognition of its people?
When the European Union was awarded the Nobel Peace Prize last November, the speeches referred to it as a project for peace. We’ll never forget Winston Churchill calling for the recreation of the European family in his famous speech to young people in Zurich in 1946. We’ll never forget that the most strongly held conviction for politicians and ordinary people after the war could be expressed in two words: “never again!”

Europa som fredsprojekt har varit framgångsrikt men som politiskt projekt vacklar det nu i kölvattnet av den ekonomiska kris som drabbat flertalet euroländer. Presidenten betonar att Europa är så mycket mer och för att vi ska kunna gå vidare behöver vi ta detta tillfället som nu givits oss i akt och han avslutar med att uppmana till eftertanke.

“We will pause to consider before crossing a new threshold, we will rethink the situation.

Then armed with new ideas and good reasons, we will renew confidence, strengthen our commitment and continue to build what we have been building – Europe.”

Så låt oss fortsätta bygga vårt nya, lite förändrade, Europa. Det blir liksom inte roligare än man gör sig.

(Talet finns här för er som vill läsa det i sin helhet.)

Posted in EU, Politik, Tyskland | Leave a comment

En titt ned i kaffesumpen

Vi kommer att oroa oss över solstormar, odla våra egen mat, prova att äta insekter, göra vår historia levande, sura över dåligt integritetsskydd i de sociala medierna och undra hur det kommer att gå för euron. Vi kommer att möta stora utmaningar och vi kommer att söka efter det som är äkta, med hjälp av våra minnen och genom våra berättelser, med stort stöd av våra sinnen och av vår lust att komma framåt. Så, vänner, tänk framåt, uppåt och lite bakåt så kommer det här bli ett lysande år.

Posted in Trender | Leave a comment

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: